Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UKAM)

Türkiye’de bulunan üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan uygulama ve araştırma merkezleri arasında karst konusunda uluslararası nitelikte tek uygulama ve araştırma merkezi olan UKAM, kurulduğundan bu yana, kuruluş amaçları doğrultusunda Üniversite’nin Hidrojeoloji Mühendisliği ile Karst Hidrojeolojisi alanında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim veren birimlerin temel ve uygulamalı araştırmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurtdışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik etkinliklerde bulunmaktadır. Merkez hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.