Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Lisans Mezuniyet Koşulları

Bologna ve MÜDEK akreditasyon çalışmaları sırasında yapılan bazı güncellemeler sonucunda öğrencilerimizin mezuniyetleri Üniversiteye giriş yılı itibariyle genel olarak iki grup altında yapılandırılmıştır. Bu nedenle, özellikle mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için mezuniyet aşamasında aşağıdaki koşulları sağladığından emin olmaları gereklidir.
Öğrencimizin hangi programa ve mezuniyet koşuluna tabi olduğundaki ayırım sadece giriş yılı (öğrenci numarasının ilk üç hanesi) ile yapılacaktır.
2014-2015 Eğitim-öğretim yılında uygulamaya alınan Jeoloji ve Hidrojeoloji Müh. GÜNCEL Lisans programlarının Bölümümüz öğrencilerine uygulanmasına ilişkin kuralların yanı sıra;
1. 2013 yılından önceki girişli öğrencilerimiz (212XXXXX ve öncesine ait numaralı):
a. Programlarda daha önce 148 olan mezuniyet kredisi STAJ derisinin de 4 kredi olarak programlara dâhil edilmesi nedeniyle hem JEO hem de HİD programlarında 152’ye çıkmış olup, 2013 yılından önceki girişli, 210XXXXX ve öncesine ait numaralı öğrencilerimiz en az 152 yerel kredi ile mezun olmaktadırlar. 211XXXXX ve 212XXXXX numaralı öğrencilerimiz için zorunlu olarak almaları gereken BEB650 dersi ile birlikte mezuniyet kredisi en az ”153 yerel kredi”dir.
b. JEOLOJİ MÜH. PROG. Öğrencileri:
i. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 11 yerel krediyi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalı ve başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
ii. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
c. HİDROJEOLOJİ MÜH. PROG. Öğrencileri:
i. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 9 yerel krediyi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalı ve başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
ii. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
2. 2013 yılı ve sonrasında girişli öğrencilerimiz (213XXXXX, 214XXXXX ve sonrasına ait numaralı):
a. 2013, 2014 ve sonrası girişli öğrencilerimiz (213XXXXX, 214XXXXX ve sonrasına ait numaralı öğrencilerimiz) 240 AKTS ile mezun olacakları için UYGULAMADAKİ GÜNCEL PROGRAMLARI eksiksiz olarak tamamlayacaklardır.
b. JEOLOJİ MÜH. PROG. Öğrencileri:
i. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 6, en fazla 21 AKTS’yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalı ve başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
ii. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
c. HİDROJEOLOJİ MÜH. PROG. Öğrencileri:
i. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 6, en fazla 18 AKTS’yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalı ve başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
ii. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.