Misyon ve Vizyon

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı; evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülkemizde yeraltı su kaynakları ile ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmiştir.

Vizyonumuz ise Türkiye'de lider, uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmak.