Eğitim-Öğretim

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren Hidrojeoloji Mühendisliği Programı, su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak hizmet verecek mühendisler yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Ancak yabancı dilde hazırlık isteğe bağlı olarak bulunmaktadır. Hidrojeoloji bilim dalının çeşitli alanlarında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti verilerek, bu konuda uzmanlar yetiştirilmektedir. Eğitim programı genel olarak; temel mühendislik bilimleri, temel Jeoloji Mühendisliği dersleri ve Hidrojeoloji Mühendisliği uygulamalarına temel oluşturan dersleri içermektedir. İşletme-ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki dersler de eğitim programında yer almaktadır. Meslek derslerinin büyük bir bölümü öğrencinin daha fazla ilgi duyduğu alanlarda kendisini geliştirebilmesi için seçmeli olarak verilmektedir. Ayrıca başarılı öğrencilerin eğitim sürelerinin bir veya iki yarıyıllık bölümünü anlaşmalı olunan seçkin Avrupa üniversitelerinin ilgili bölümlerinde sürdürme olanakları da vardır.

Eğitim-Öğretim

 

- Lisans Programları

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı Program Eğitim Amaçları Program Çıktıları

 

- Lisans Üstü Programlar

Hidrojeoloji Mühendisliği Programı

Hidrojeoloji Mühendisliği Doktora Programı