Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Bölüm Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Bölüm Başkanı ve Hidrojeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. U.Kağan Tekin (Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ergün Tuncay (Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İsmail Hakkı Demirel (Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Erkan Aydar (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Reşat Ulusay (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Yurdal Genç (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Koordinatörler ve Komiteler

Erasmus / Farabi Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi İnan Ulusoy

Eğitim (Bologna/MÜDEK) Koordinatörü

Prof. Dr. Reşat Ulusay / Dr. Öğretim Üyesi Levent Tezcan

Laboratuvarlar Genel Koordinatörü

Prof. Dr. Yurdal Genç

Bölüm Burs Sorumlusu

Prof. Dr. Tekin Yürür

Bölüm Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Elif Varol Muratçay

Bölüm Ders ve Öğrenci Koordinatörü

Doç.Dr. Hakan A. Nefeslioğlu

Sosyal Faaliyetler ve Öğrencilerle İletişim Komitesi

Dr. Öğretim Üyesi Şükran Açıkel

Dr. Aycan Kalender

Arş. Gör. Alaettin Tuncer

Yerbilimleri Topluluğu Temsilcisi

Sürekli İyileştirme Komitesi

Doç. Dr. Harun Aydın

Doç. Dr. A.Hakan Nefeslioğlu

Dr. G.Deniz Külahçı

Dr. Lütfiye Akın

Arş. Gör. Levent Bayram

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi

Arş. Gör. Alaettin Tuncer

Arş. Gör. Caner Diker

Öğrenci Temsilcisi

Barış Buğra Çelik

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
06800 Beytepe Ankara