HİDROJEOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Serdar Bayarı

İlgi Alanları: Hidrojeoloji
Mail: serdar@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 40
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~serdar
  Akademik Envanter Sistemi

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Anabilim Dalı Başkanı)

İlgi Alanları: Hidrojeoloji (Karst Hidrojeolojisi, Sürdürülebilir Su Kaynakları Yönetimi, Maden Hidrojeolojisi, Koruma Alanları, Sınır Aşan Sular, Ekohidroloji)
Mail: ekmekci@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 30 & 297 77 00 - 152
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ekmekci
  Akademik Envanter Sistemi

Prof. Dr. N.Nur Özyurt

İlgi Alanları: Hidrojeoloji (İzotop Hidrojeolojisi)
Mail: nozyurt@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 80
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~nozyurt
  Akademik Envanter Sistemi

Prof. Dr. Galip Yüce

İlgi Alanları: Hidrojeoloji (Hidrojeolojik Etüdler, Çevresel Hidrojeoloji, Jeotermal Araştırmalar, Hidrojeokimya, İzotop Kimyası, Gaz Jeokimyası, Yeraltı Suyu Kirliliği, Yeraltısuyu Sondajları, Karst Hidrojeolojisi)
Mail: galipyuce@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 47 & 297 77 00 - 150
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~galipyuce
  Akademik Envanter Sistemi

Doç. Dr. Harun Aydın

İlgi Alanları: Hidrojeoloji, Karst Hidrojeolojisi, Sulak Alan Hidrojeolojisi, Göl Hidrolojisi
Mail: harun@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 00 - 157
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~harun
  Akademik Envanter Sistemi

Dr. Öğretim Üyesi Şükran Açıkel

İlgi Alanları: Karst Hidrojeolojisi, Sulak Alan Hidrolojisi, Maden Hidrojeolojisi
Mail: sahbudak@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 64 55 & 297 77 00 - 153
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sahbudak
  Akademik Envanter Sistemi

Dr. Öğretim Üyesi Türker Kurttaş

İlgi Alanları: Genel Hidrojeoloji, İzotop Hidrojeolojisi, Göl Hidrolojisi ve Hidrojeokimyası , Yeraltısuyu İzleme Teknikleri, Kuyu Hidroliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Mail: kurttas@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 60
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kurttas
  Akademik Envanter Sistemi

Dr. Öğretim Üyesi Levent Tezcan

İlgi Alanları: Hidrojeolojik Modelleme (Yeraltısuyu Akımı, Isı Taşınımı, Kütle Taşınımı Modellemesi, İzotop Hidrolojisi ve Modelleri, Yeraltısuyu Mühendisliği, Akifer Testleri, Jeoistatistik, Karst Hidrojeolojisi)
Mail: tezcan@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 50 & 297 77 00 - 171
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tezcan
  Akademik Envanter Sistemi

 

HİDROJEOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Arş. Gör. Dr. Pınar Avcı

İlgi Alanları: Hidrojeoloji (Yeraltısuyu Akım Modellemesi)
Mail: pavci@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 00 - 148
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~pavci
  Akademik Envanter Sistemi

Arş. Gör. Dr. Gizem Erkan

İlgi Alanları: Speleothem oluşumu/kimyası, Paleoiklim, Hidrojeokimya
Mail: gizems@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 64 54 & 297 77 00 - 151
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~gizems
  Akademik Envanter Sistemi

Arş. Gör. Doğukan Tayyar

İlgi Alanları: Hidrojeoloji (Karst Hidrojeolojisi, Maden Hidrojeolojisi, Sulak Alan Hidrojeolojisi)
Mail: dogukantayyar@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 00
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~dogukantayyar
  Akademik Envanter Sistemi

Arş. Gör. Cansu Yurteri

İlgi Alanları: Hidrojeoloji (Sulak Alanlar, Hidroloji, Hidrojeokimya)
Mail: cyurteri@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 64 53 & 297 77 00 - 169
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cyurteri
  Akademik Envanter Sistemi

 

HİDROJEOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Öğr. Gör. Füsun Muslu

Mail: fmuslu@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 64 36
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~fmuslu
  Akademik Envanter Sistemi

Öğr. Gör. Esin Orhan

Mail: eoncel@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 64 36
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~eoncel
  Akademik Envanter Sistemi

Öğr. Gör. Zuhal Turan

Mail: zturan@hacettepe.edu.tr
Tel: (0312) 297 77 99
Web Adres: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~zturan
  Akademik Envanter Sistemi

 

Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
06800 Beytepe Ankara