İletişim Bilgileri

Adres:

Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
06800 Beytepe/Ankara

Telefonlar:

Tel: + 90 (312) 297 77 00 (4 Hat)
Faks: + 90 (312) 299 20 34 & 297 77 00 - 160

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
06800 Beytepe Ankara